HTTP yeniden yönlendirme durum kodu, 3xx gibi bir yeniden yönlendirme kodu olmalıdır.